Endast en eldstad per rökkanal

Varje eldstad bör ha en egen rökkanal. Om man ska ansluta fler eIdstäder till samma rökkanal finns det mycket som kan bli fel. Störst problem är det i täta moderna hus med mekanisk ventilation. Placeras eldstäderna på olika våningsplan kan kaminen på övervåningen ryka in. Är kanalen för liten går det bara att elda i en eldstad åt gången. Är kanalen överdimensionerad finns det risk för kondensering och tjära i skorstenen om bara en eldstad används.
På 1800-talet var det vanligt med en stor gemensam rökkanal i flerbostadshus. Till kanalen anslöts alla vedeldade köksspisar på de olika våningarna. Det fungerade för att man eldade varje dag i samband med matlagning. Huset och fönstren var otäta så det blev bra dragförhållanden i skorstenen.