Böja insatsrör

Insatsrör

En vanlig frågeställning vid installation av insatsrör är hur böjbara de är och i vilka lägen det är lämpligt att böja dem. Generellt kan man säga att insatsrör är väldigt böjbara. Böjbarheten varierar med diametern men det är inte ovanligt med krökningsradier ända ner till 300 mm. Detta är naturligtivs en stor fördel jämfört med t ex spirorör men utgör även en risk. Om man överbockar ett dubbelmantlat insatsrör så finns risken att innermanteln skadas. Detta eftersom den i regel bara är infalsad i sin ena sida och därmed kan resa sig så illa att insatsröret förstörs, antingen direkt, eller senare vid sotning. Med andra ord krävs stor försiktighet vid böjning till snäva radier.

Insatsrör bör inte böjas mer än 45 grader

En annan aspekt att ta hänsyn till när är när insatsröret böjs mer än 45 grader. T ex vid direktanslutning till en fristående kamin. Även om insatsröret i sig tåler att bli böjt över 45 grader så kan problemen uppstå vid ett senare tillfälle. När insatsröret ska sotas och sotaren släpper ned både viska och lod så kanske det håller de första gångerna. Efter några gånger ökar dock risken för att lodet ska slå igenom insatsrörets väggar eller skada dess fals. Av den anledningen bör man hålla sig under 45 graders bockningsvinkel alternativt bygga någon form av stöd utanför insatsrörets ytterradie som kan hjälpa till att ta upp kraften och leda förbi lodet.

Avstå helst från att böja ett insatsrör

Med tanke på ovanstående risker och problem bör man helst avstå från att böja sina insatsrör mer än vad som krävs för att komma igenom den gamla skorstenspipan. Den bästa lösningen är att använda en så kallad bottenkona och låta rökgaserna svänga i en kammare under densamma. I denna kammare kan sotet samlas och där kan även en sotlucka placeras. Enda undantaget är exempelvis vid installation av en insatskamin i en öppen spis. Då kan bottenkonan ersättas av en kassettövergång till vilken insatsröret i sin tur kan anslutas. Detta är egentligen helt logiskt med tanke på att det inte heller i detta fall skapas några snäva krökar på röret.