Glidgjutning med keramiskt massa

I stället för insatsrör kan man använda keramiska massor och laga skorstenen genom glidgjutning. Beroende på rfabrikat varierar tjockleken på massorna från tunt som färg till någon centimeter tjockt.
Den tunna beläggningen är bra om man inte vill minska kanalarean. Den tjockare beläggningen bygger upp ett nytt foderrör invändigt. Risken för fel är mindre med en tjock beläggning. Innan massan kan påföras måste rökkanalen göras riktigt ren. Glidgjutningsmassan påförs på rökkanalsväggama genom att en dragkudde/kon anpassad till kanalen sakta dras upp genom skorstenen. Massan fylls på uppifrån. Proceduren upprepas de antal gånger som krävs för att få tillräcklig tjocklek och täthet.

Förr användes en metod som kallades säckdragning som liknar tätning med keramisk massa. I stället för keramiska massor användes ett kalkcementbruk. Ett rep bands fast i en jutevävssäck som sakta drogs upp genom skorstenen medan bruket hälldes i från toppen. Denna metod är inte en fackmannamässig reparationsmetod eftersom det är svårt att få bruket att sitta kvar på kanaiväggen en längre tid.