Billiga insatsrr

Rökgastemperatur

Heta rökgaser kan skada murade skorstenar eller förstöra isoleringen på modulskorstenar. Särskilt stor är risken när man värmer en kall murad skorsten kraftigt och snabbt. Många pannor är konstruerade för oljeeldning och eldar man ved i en sådan panna blir rökgastemperaturen upp till 600°C. Inga skorstenar är gjorda för så höga rökgastemperaturer. Insatsrör klarar dock 600°C som drifttemperatur men det är inget att rekommendera. Nyare pannor avger ofta bara en rökgastemperatur under 300°C och det klarar alla godkännda skorstenar som är typgodkännda. De flesta rökkanaler är konstruerade för en rökgastemperatur på högst 350°C. Du måste därför kontrollera hur hög rökgastemperaturen är. En del anläggningar har en termometer i rökkanalen. Om det saknas kan en sådan köpas från installatören. Ett annat sätt att kontrollera brandrisken är att mäta yttemperaturen på skorstenen i bjälklaget. Understiger temperaturen 60°C vid maximal eldning är det ingen risk för överhettning men man ska också se upp för kondens om temperaturen blir för låg.

När man eldar ska det efter starten inte synas någon rök. När det är varmt ute ska man bara se ett ”daller” i luften ovanför skorstenen. Gul eller grå rök betyder dålig eldstad eller felaktig eldning, till exempel för lite luft till elden. Det kan även bero på felaktigt bränsle. Den enda gången skorstenen ska ryka är när det är kallt ute och man har en oljepanna eller en effektiv pelletspanna. Då bildas en vit rök som består av vattenånga (på samma sätt som det ryker ur munnen när vi är ute i minusgrader).