Billiga insatsrr

Insatsrör för skorstensrenovering

Den vanligaste reparationsmetoden för tegelskorstenar är att installera ett insatsrör i rökkanalen. Metoden går ut på att ett syrafast rör förs ner i skorstenen. Vanligtvis är röret utfört som en något böjbar slang. I pannrummet eller i rummet där eldstaden ska stå kan man behöva hugga upp ett arbetshål i skorstenen för att kunna montera en bottenkona för röret. Bottenkonan är till för att styra rökgaserna rätt och få en mjuk övergång. När röret har monterats fylls utrymmet mellan rör och tegelvägg med ett isolerande fyllnadsmaterial. Vermikulit är ett bra fyllnadsmaterial som rinner lätt och fyller alla tomrum bra. Arbetet är klart på en dag och du kan elda så fort sotaren har inspekterat och godkänt installationen. Skorstensrenovering med hjälp av insatsrör passar till tätning av skorstenskanaler där du använder vedpanna, braskamin, insatskassett, olja samt gas.

Fördelar med att använda insatsrör

Fördelar – Man får ett tätt foderrör. Metoden kräver vanligen inga stora ingrepp i huset. För gas- eller oljeeldning är installation av insatsrör en bra åtgärd men även för pelletseldning kan det vara en bra metod. Yttemperaturen på skorstenen sjunker något.

Nackdelar – Ett insatsrör medför att kanalens area blir mindre vilket medför att en mindre mängd rökgaser kan passera genom kanalen. Detta gör att metoden är lämplig för gas- och oljeeldade pannor och mindre vedeldade kaminer. För reparation av rökkanaler till vanliga öppna spisar eller större vedpannor bör en annan metod användas.

Skorstensrenovering med insatsrör

Så här fungerar en skorstensrenovering med insatsrör.

Vilken storlek bör man ha på rören?
Du bör kontrollera skorstenens invändiga mått och om den har några krökningar. Ett bra sätt är även att praktiskt föra ner något i skorstenen. Har man tex en braskamin så brukar rör av dimension 120mm vara den vanligaste lösningen. Detta rör har ofta ett invändigt mått på 120mm och yttermåttet är 6-8mm större. Man kan då tejpa upp en PET-flaska till måtet 130mm och föra ner genom rökkanalen och se om den går igenom.

Rekommenderade dimensioner på insatsrör:

  • Olja Ø100-110 mm.
  • Kakelugnar Ø110-120 mm.
  • Pellets Ø100-110 mm.
  • Braskamin Ø120-130 (eventuellt även 110 på mindre braskamin).
  • Kassettinsats Ø110-130.
  • Öppen spis Ø150-200.